Vodna učilnica je vzgojno-izobraževalni program, ki je namenjen otrokom, staršem in širši javnosti. Cilj programa je usmerjanje pozornosti na oseben odnos do vode in vodnih virov, ter razvijanje pravilnih navad pri vsakodnevnem odnosu z vodo. S temami o vlogi vode pri hidraciji, higieni in okolju, dopolnjujemo šolske učne vsebine in preko izmenjave podatkov porabe vode ustvarjamo medsebojno komunikacijo med sodelujočimi v programu. Dejavnosti potekajo preko elektronskih medijev in na terenu.

Vabimo vas, da se nam pridužite in sodelujete z nami.