Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja

Novice

Noč ima svojo moč 2023

Rastava sušenega poljskega cvetja in zdravilnih rastlin se bo odvijal v sklopu aktivnosti društva ob Evropski noči raziskovalk in raziskovalcev ...
Preberi več

Tehnično in digitalno domišljen pristop k racionalizaciji porabe pitne vode

1. Uvod 1.1 Opredelitev tematike Geografski položaj Slovenije na stiku Alp, Dinaridov, Sredozemlja in Panonske nižine pogojuje izjemno pestrost vodnega ...
Preberi več

Odgovoren odnos do vode in vodnih virov je ključen za ohranjanje tega dragocenega vira in varovanje okolja

Odgovoren odnos do vode in vodnih virov je ključen za ohranjanje tega dragocenega vira in varovanje okolja. Voda je nujna ...
Preberi več

Družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov

Osnovna ideja projekta Vodni agent je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Voda je še posebno pomemben naravni vir, ki je nujno potreben v vsakdanjem življenju kot živilo in kot tehnična voda pri proizvodnji hrane, v prometu in turizmu. Zato je potrebno osveščati čim širšo javnost o pomembnosti in nujnosti osebne odgovornosti racionalne rabe vode ter njenega prekomernega onesnaževanja.

%

Na planetu je uporabne vode samo 1 %

Povprečna poraba vode v Evropi litri na osebo na dan.

Poraba vode v šolah - liter na učenca na dan.

Vodni agent

Današnji otroci, učenci in dijaki bodo nekoč upravljali z našim okoljem, zato je pomembno, da ga čim bolje poznajo in razumejo. Pomagajmo jim razvijati odgovoren odnos do okolja in vodnih virov, da ga bodo varovali za generacije, ki prihajajo za njimi.

Vsebina projekta

Projekt je vsebinsko sestavljen iz treh delov:

 

  • merilnika porabe vode,

     

  • spletne aplikacije za vnos podatkov,

     

  • mobilne vodne postaje.