Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja

Novice

O razstavi v Otroškem muzeju Hermanov brlog, ki deluje v sklopu Muzeja novejše zgodovine Celje

Letošnja razstava, ki bo otvorjena 22. marca (pa vse do 31.12.2017), izpostavlja vodo kot enega ključni elementov za življenje človeka ...
Preberi več

Voda je temeljna človekova pravica

Nevarnost za liberalizacijo oskrbe s pitno vodo nista samo kriza in prezadolženost držav. Težnjo po privatizaciji vodnih virov in vodovodne ...
Preberi več

Vodni agenti iz I. OŠ Rogaška Slatina

Smo drugošolci iz I. OŠ Rogaška Slatina, ki se že, čeprav smo še majhni, zavedamo pomena vode za naše življenje ...
Preberi več

Družbena odgovornost pri ohranjanju vodnih virov

Osnovna ideja projekta Vodni agent je vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja in povezovanja preko izmenjave podatkov porabe vode, ki vzpodbuja premišljeno ravnanje z vodo.

Voda je še posebno pomemben naravni vir, ki je nujno potreben v vsakdanjem življenju kot živilo in kot tehnična voda pri proizvodnji hrane, v prometu in turizmu. Zato je potrebno osveščati čim širšo javnost o pomembnosti in nujnosti osebne odgovornosti racionalne rabe vode ter njenega prekomernega onesnaževanja.

%

Na planetu je uporabne vode samo 1 %

Povprečna poraba vode v Evropi litri na osebo na dan.

Poraba vode v šolah - liter na učenca na dan.

Vodni agent

Današnji otroci, učenci in dijaki bodo nekoč upravljali z našim okoljem, zato je pomembno, da ga čim bolje poznajo in razumejo. Pomagajmo jim razvijati odgovoren odnos do okolja in vodnih virov, da ga bodo varovali za generacije, ki prihajajo za njimi.

Vsebina projekta

Projekt je vsebinsko sestavljen iz treh delov:

 

  • merilnika porabe vode,

     

  • spletne aplikacije za vnos podatkov,

     

  • mobilne vodne postaje.