V petek, 7.10.2022 je pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, potekal 3. WEP EFFECT festival, v organizaciji društva Vodna agencija, na sedežu društva pri Sv. Florijanu.

Letos je bil festival usmerjen na Osnovne šole in njihovo delo v programih varovanja vode. Sodelovalo je 19 šol iz petih držav: Slovenije, Češke, Hrvaške, Madžarske in Srbije

Strokovno komisijo so sestavljali:

– prof.dr. Jože Lipnik, predsednik organizacijskega odbora festivala WEP EFFECT 2022,

– Jože Cvetko, predsednik društva  Vodna agencija,

– dr. Tatjana Kikec, geografinja,

– Ala Adamia, dr.med.

– Elena Aleksandrova, prof. biologije iz Ukrajine

– prof. Igor Bahar, geograf,

– Branko Janžek, ekonomist, kulturni delavec in

– Ibrahim Nouhum, ing. gozdarstva.

Strokovna komisija je pregledala vso prispelo gradivo iz vseh OŠ in kot najkvalitetnejši izdelek izbrala delo učenca II. OŠ Rogaška Slatina.

Na festivalu sta preko Zoom aplikacije s predavanji sodelovala dr. Tatjana Kikec in

Dejan Čegovnik, LlKUS – Volčji tabor.

Podelitev pokala WEP EFFECT 2022 in priznanj festivala bo potekala na Svetovni dan vode, 22.03.2023 v Hiši EU v Ljubljani, kamor bodo vabljenji predstavniki vseh sodelujočih OŠ.