Letošnja razstava, ki bo otvorjena 22. marca (pa vse do 31.12.2017), izpostavlja vodo kot enega ključni elementov za življenje človeka in planeta. Izbrana vsebina razstave bazira na posodobljenem poslanstvu Otroškega muzeja Hermanov brlog, ki se navezuje na pravice in dolžnosti otrok.  Ob razstavi izpostavljamo Pravico do zdravja (vključno z zdravstveno oskrbo, pitno vodo, hranljivo hrano, čistim in varnim okoljem ter podatki, ki ti pomagajo ostati zdrav). Nova občasna razstava o vodi bo obiskovalcem približala temo skozi najrazličnejše aspekte in jo osvetlila tako globalno, kot lokalno. Vsebine se bodo navezovale na razmerja vode s človekom, naravo in družbo. Razstava bo družbeno angažirana, opozarjala bo na univerzalno problematiko sodobnega sveta, hkrati pa spodbujala k odgovornejšemu ravnanju in razmišljanju o reševanju težav. Zasnovana bo interaktivno, doživljanja in raziskovanja bodo obiskovalcem v obliki najrazličnejših izzivov na voljo po celotni razstavi.  Vsebina se bo navezovala kurikulom vrtcev in osnovnih šol. Predstavili bomo fizikalne in kemijske lastnosti vode, količino in vrste voda na planetu ter njeno kroženje, vodo kot vir življenja,  gospodarstvo, športe, neverjetne stvaritve vode, jezikoslovje in vodo, ki navdihuje umetnike, pesnike… Predstavili bomo problematiko pomanjkanja vode, onesnaževalce voda, zaščito vodnega okolja, vodo kot vir zaslužka in bogastva,  vodo kot javno dobro in boj za vodo. Predstavili bomo tudi projekt Vodni agent.