Festival WEP effect 2021

8. in 9. oktober 2021

  Rogaška Slatina, Slovenija

Tema festivala WEP effect – Water Educational Programs 2021:

Izobraževanje o varovanju vode, vodnih virov in trajnostna komunikacija z  javnostjo”.

To je  tema, ki postaja vedno bolj aktualna in pomembna.

V novem post COVID-19 svetu je zelo pomembno izobraževanje o vodi z njenega zdravstvenega, splošno eksistenčnega, s strateškega vidika, kot tudi z vidika ohranjanja narave. Tematika o vodi še nikoli ni bila bolj aktualna. Obkroženi z negotovostjo iščemo orodja, nasvete in rešitve. Društvo Vodna agencija že osem let razvija izobraževalne programe, v katerih je veliko pozornosti namenjeno tudi osebni higieni in redni hidraciji. Med epidemijo COVID-19 smo na osnovi izkušenj zasnovali nov projekt medgeneracijskega povezovanja:

“Umivanje rok varuje zdravje”.

Veliko vodovodno-komunalnih podjetij in organizacij izvaja izobraževalno-ozaveščevalne programe. Kakšni so bili doslej ti programi in kaj se v njih spreminja v novo nastali situaciji, pa želimo predstaviti na Festivalu WEP effect 2021 (Festival vodnih izobraževalnih programov 2021).

Festival organiziramo v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja 2021.

Prvi dan, petek, 8. oktober 2021

je predviden za predstavitev izobraževalnih programov o vodi in izobraževalnih programov na drugih področjih, s katerimi se ukvarjajo  komunalna podjetja in različne organizacije, da bi ohranili čisto vodo: ločevanje odpadkov, zbiranje odpadnega jedilnega olja in podobno. Vsebine programov bodo predstavljene v tekmovalnem delu (ocenjevala jih bo strokovna žirija) in revijalnem delu brez ocenjevanja.

Poleg komunalnih podjetij se bodo predstavile tudi ustanove, ki se s temo vode in ohranjanja vodnih virov ukvarjajo z različnimi izobraževalnimi vsebinami: društva, zavodi, vodna gospodarstva, organizacije in podjetja.

Drugi dan, sobota, 9. oktober 2021

je namenjen podelitvi pokala festivala in priznanj, ter ogledu znamenitosti Rogaške Slatine in okolice.

Člani mednarodne ocenjevalne komisije

 • Janez Lipec, PDG Rotary Distrikta 1912 Slovenija in Severna Makedonija, Zagorje ob Savi, Slovenija, predsednik
 • dr. Samuel Appelbaum, Ben-Hurion University, Israel
 • dr. sc. Jožef Lipnik, Rogaška Slatina, Slovenija
 • dr. Mihael J. Toman, Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • dr. Tatjana Kikec, Društvo Vodna agencija, Rogaška Slatina, Slovenija
 • Aleksandar Krstić, Utility benchmarking coordinator IAWD, Dunaj, Avstrija
 • Borut Tavčar, novinar časopisa DELO, Ljubljana, Slovenija

Organizacijski odbor:

 • dr. sc. Jože Lipnik, predsednik organizacijskega odbora
 • Jože Cvetko, predsednik društva Vodna agencija
 • Irena Jesih, korespondenca
 • Božidar Plavčak, medijska podpora