I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA VODNE AGENCIJE

I MEĐUNARODNA KONFERENCIJA VODNE AGENCIJE

UZOR HRVATSKE inicijator novog međunarodnog projekta u lokalnoj zajedniciUZOR HRVATSKE je nakon duljeg praćenja razvoja međunarodnog projekta VODNI AGENT, odlučio isti inicirati u lokalnoj zajednici. Slijedom toga je koprivnički tim, sastavljen od predstavnika UZOR-a,...