Opći cilj:

Uspostavljanje međunarodne suradnje, integracije i umrežavanje djece, utjecati na promjenu ponašanja prema racionalnom korištenju i odnosu prema vodi.

Posebni ciljevi:

Izravno praćenje potrošnje vode, da se započne proces racionalizacije potrošnje vode, predstavljanja utjecaja na pročišćavanje otpadnih voda pri ispuštanju viška “stranih tijela” u kanalizaciju, u školama i vrtićima. Povezivanje i umrežavanje s aplikacijom, pruža uvid u potrošnju vode pojedinih škola i stvaranje prilika za međunarodnu suradnju i komunikaciju.

Ciljna skupina: djeca.

S dodatnim aktivnostima u razredu potaknuti djecu na što je zadatak preuzeti odgovornost i puno razgovarati o tome. Znamo da djeca u prve tri godine jako puno uče kroz igru ​​ili neki smislen zadatak, a ovaj projekt pruža upravo to. Integriranje djece u novu društvenu mrežu kroz projekt Vodni agent je vrlo perspektivan zadatak, jer djeca uče kroz odgovorne zadatke na odgovoran način kako se odnositi prema vodi te im se prenosi odgovorno ekološko ponašanje. Djeca u projektu prepoznaju promjene i dobivaju osjećaj vrijednosti da mogu sami nešto promijeniti.

Sama aplikacija omogućava uvid u potrošnju vode, kategorizaciju korisnika vode, unos neograničenog broj mjerenja za svaki dan, rasčlanjen unos mjerenja (broj korisnika, količine potrošnje vode) i automatski obračun potrošene vode. Djeca u aplikaciju unose podatke za najveće lokalne onečišćivače, koji se mogu usporediti s ostalim regijama koje sudjeluju u projektu.

Cilj nam je potaknuti djecu u vrtićima i školama, da razmišljaju o svakodnevnim postupcima i promijene ponašanje u smjeru racionalnog korištenja i odnosa prema vodi.

Umrežavanje i integracija, posebno na međunarodnoj razini, pridonosi puno samoj ekološkoj osviještenosti o vodi, kao našem izvoru energije, hrane, života, te želimo istaknuti, koliko je važno da se prema vodi odnosimo racionalno i vratimo je u izvorno stanje.

 

 Kopija od spletna aplikacija Vodni agent

Sam projekt je zamišljen u nekoliko koraka, a to su:

– predstavljanje projekta u vrtićima i školama,

– ugradnja mjerača protoka vode,

– prezentacija vrsta i pogona postrojenja za obradu vode,

– razmjenu podataka, analize rezultata,

– zatvaranje događaja (radionice za djecu, konferencija za novinare, podjela bedževa / zastava)

U teorijskom dijelu izvedbe projekta provode se interaktivna predavanja kroz razgovore s djecom (kviz, predstava, intervju). U praktičnom dijelu prvenstveno se izvode kreativne radionice na temu vode. Kreativne radionice su sadržajem prilagođene starosnoj dobi djece.

Projekt djeci omogućuje smislenu integraciju u novu društvenu mrežu, i to:

– povezivanje djece unutar jednog razreda; djeca dobiju zadatak koji razvija odgovoran odnos prema vodi;

– djeca kroz rad uče da je potrebno štediti energiju i da je voda naše prirodno bogatstvo prema kojem se moramo odnositi s puno pažnje (negdje na drugoj strani svijeta vode nema …);

– djeca iz različitih škola mogu potaknuti jedni druge na ispravno postupanje s potrošnjom vode, jer oni sami tako postaju model promjena koji je potreban za edukaciju djece;

  – djeca i učitelji mogu se međunarodno povezati i sklopiti nova prijateljstva i poznanstva za nove projekte, što znači da mogu stvoriti novu međunarodnu društvenu mrežu;

– djeca iz različitih škola putem aplikacije mogu pratiti korištenje i odnos prema vodi u partnerskim školama u drugim zemljama;

– djeca uče kroz igru​​, što znači da uče odgovorno se odnositi prema vodi te da to odgovorno ponašanje prenose u svoje domove;

– škole i obrazovne institucije stječu dodatna znanja i rješenja o tome kako uštedjeti energiju i istovremeno dobivaju priliku izravno pratiti kolika je potrošnja vode u određenom trenutku, što je dugoročno gledano od velike važnosti.

Projekt kroz odgovorne zadatke i igru omogućava međunarodnu suradnju i interakciju djece u novoj društvenoj mreži. Naš zajednički cilj je umrežavanje i uspostavljanje međunarodne komunikacije djece kroz ekološki orijentiran projekt Vodni agenta.