Vodna agencija

VODNI AGENT

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREMA VODI U REGIONU

  Temeljna ideja projekta Vodni agent je uspostavljanje međunarodne suradnje i povezivanje kroz poticanje na promišljanje svakodnevnih postupaka i sugeriranje na promjene ponašanja u smjeru racionalnog i savjesnog ophođenja s vodama.

  Nositelj projekta je Društvo Vodna agencija, osnovano je 2013. godine u Republici Sloveniji s ciljem da skrene pozornost javnosti na neophodnost odgovornog odnosa prema vodi u prirodi. Prije svega na neracionalnu potrošnju i sve prateće pojave od proizvodnje preko distribucije pitke vode do prerade otpadnih voda.
Još prije zvaničnog formiranja organizacije u školama u Republici Sloveniji pokrenute su aktivnosti praćenja potrošnje pitke vode. Projekt se kroz vrijeme razvijao u cilju doprinosa globalnim aktivnostima za očuvanje vodnih resursa.U toj prvoj fazi mjerenja unapređena je aplikacija Vodni agent (na www.vodnaagencija.si) koja pored praćenja rezultata mjerenja omogućava i umrežavanje korisnika kojih sad ima i izvan Republike Slovenije. Već krajem 2013. godine djelovanje organizacije dobilo je regionalni karakter uključenjem Republike Srbije u aktivnosti. Time nije proširen samo teritorij već je urađen i edukativni pilot projekt koji je dao odlične rezultate. Sad raspolažemo edukativnim paketom Vodni agent koji je lako dostupan svim zainteresiranim školama.
Tijekom 2014. godine projektu se aktivno priključilo i nekoliko škola iz Republike Hrvatske.
Projekt smo nazvali jednostavno Vodni agent (ili Svaka kap vode vrijedi zato treba štedjeti).

Kome je namijenjen projekt?

  Projekt je namijenjen svima. Aktivni sudionici u projektu su djeca školskog (III. razred osnovne škole) uzrasta, koji su kao ciljna skupina veoma prijemčivi za suradnju. Edukacijom i osvješćivanjem djece stvaramo buduće odrasle ljude s već formiranom sviješću o vodi kao prirodnom dobru koje nije neiscrpno a strateški je značajno i neophodno za opstanak ljudske vrste ali i čitavog planeta. Edukovanjem djece utječemo i na njihovo izravno okruženje te tako neizravno obrazujemo takoreći čitavu lokalnu zajednicu. Također, lokalne samouprave, uprave gradova kao legitimna tijela vlasti i upravljanja s kojima je neophodno uspostaviti komunikaciju u cilju lakšeg i učinkovitijeg provođenja projekta. Poduzetnici i gospodarski subjekti koji će u potpori projektu videti mogućnost promoviranja u čitavom regionu.

Zašto je bitno baviti se temom vode, kad primjerice, za telefonske račune izdvajamo mnogo više novca nego za račune za vodu i komunalije?

  Voda je posebno značajan resurs neophodan u svakodnevnom životu kroz aspekt pitke i tehničke vode, u proizvodnji hrane ali i prometu, turizmu i važno je na vrijeme skrenuti pozornost na neophodnost odgovornog ophođenja prema vodi u smislu racionalne potrošnje, smanjenog tj. eliminiranog zagađenja i savjesnog upravljanja. Nedostatak pitke vode je problem s kojim će se do 2030. godine suočiti polovica stanovništva na Zemlji. Za uporabu je dostupno manje od 1% vode. Prosječna potrošnja vode u Europi je 150l/dan, a potrošnja vode je 2 puta brža od proizvodnje. Rano obrazovanje djece iz područja zaštite okoliša je temelj obrazovanja za održivi razvitak.

Što smo do sada postigli:

  1. Primjenom projekta tijekom školske 2013/14 i 2014/15 u ove tri države u regionu uključeno je nekoliko desetina osnovnih škola od mjesta Strunjana na granici Republike Slovenije i Italije do Kruševca u Republici Srbiji.
  2. Neizravno je uključeno i informirano nekoliko tisuća korisnika iz navedenih skupina sudionika (škole, lokalne samouprave, mediji)
  3. Potrošnja vode je smanjena za 15 do 35% odnosno dovedena do prosjeka od 0,84l po djetetu /dnevno od čak 3 – 5 l dnevno, naravno ne zapostavljajući higijenske navike djece.
  4. Djeca s učiteljima se samostalno uključuju u projekt i preko aplikacije na www.vodnaagencija.si unose podatke i povezuju s vršnjacima u regionu.
  5. Informiranje javnosti je kroz sve dostupne medije, elektroničke i tiskane. Pored web stranice postavljena je fb stranica Društvo Vodna Agencija, https://www.facebook.com/pages/Društvo-Vodna-Agencija/
  6. Projekt je u Republici Srbiji, u AP Vojvodini kroz tri natječaja bio podržan od resornih tijela uprave, tj. dva resorna pokrajinska tajništva u AP Vojvodini.

Što planiramo dalje?

  1. Već započeto proširenje projektnih aktivnosti na ostale države Zapadnog Balkana uključivanjem novih škola i koordinatora u aktivnosti.
  2. Postavljanje projekta povezivanjem četiri glavna grada na Dunavu – 4B (Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd)
  3. Proširenje aktivnosti na prostoru Dunavske regije koji bi obuhvatio 20 država koje su izravno na Dunavu odnosno u Dunavskom slijevu

Širenjem mreže koordinatora – Vodnih agenata i umrežavanjem osnovnih škola stvaramo mogućnost širenja informacija i umrežavanja gospodarskih subjekata i poduzetnika koji su spremni dati potporu projektu; upoznavanje s investicijskim potencijalima lokalnih samouprava i pojedinačnim školama i njihovim aktivnostima u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.