Splošni cilj:

Vzpostavitev mednarodnega sodelovanja, povezovanje in mreženje otrok, vplivati na spremembo vedenja v smeri racionalne porabe in odnosa do vode.

Posebni cilji
Neposredno spremljanje porabe vode, sprožiti proces racionalizacije porabe vode, predstavitev delovanja čistilne naprave vpliva na odvečno spuščanje »tujkov« v kanalizacijo,  v šolah in vrtcih. Povezovanje in mreženje z aplikacijo, omogoča vpogled v porabo vode posamezne  šole in ustvarja možnosti za mednarodno sodelovanje in  komunikacijo.

Ciljna skupina: otroci.

 Z dodatnimi aktivnostmi v razredu otroke spodbudimo k temu, da nalogo sprejmejo odgovorno in da o tem veliko govorijo. Zavedamo se, da se otroci v prvi triadi zelo veliko naučijo skozi igro ali neko smiselno nalogo in ta projekt omogoča ravno to. Povezovanje otrok v novo socialno mrežo skozi projekt Vodni agent je zelo perspektivna naloga, saj otroke skozi odgovorno nalogo vzgaja na odgovoren način ter jim posreduje odgovorno ekološko znanje. Otroci v projektu prepoznajo spremembo in dobijo občutek vrednosti, da lahko že sami nekaj spremenijo.

Sama aplikacija omogoča vpogled nad porabo vode, kategorizacijo porabnikov vode, vnos neomejenega števila meritev za posamezen dan, razčlenjen vnos opravljenih meritev (število porabnikov, količina porabljene vode) ter samodejno kalkulacijo porabljene vode. Otroci v aplikacijo vnašajo največje lokalne onesnaževalce, katere lahko primerjajo z sodelujočimi regijami.

 Naš cilj je tudi spodbuditi otroke v vrtcih in šolah, da razmislijo o vsakdanjih praksah in spremenijo vedenje v smeri racionalne rabe in odnosa do vode.

Mreženje in povezovanje, predvsem mednarodno, pripomore veliko k sami ekološki ozaveščenosti in voda, kot naš vir energije, hrane, življenja, je tista, na katero bi želeli opozoriti, kako pomembno je, da z njo ravnamo racionalno in vrnemo v okolje neoporečno.

 Kopija od spletna aplikacija Vodni agent

Potek je zastavljen v več korakih, in sicer:

–          predstavitev projekta na šolah,

–          montaža merilnikov,

–          predstavitev tipov in delovanja čistilnih naprav,

–          vzpostavitev izmenjave podatkov, analiziranje rezultatov,

–          zaključna prireditev (delavnice za otroke, novinarska konferenca, podelitev značk/zastavic)

 V teoretičnem delu izvedbe so izvedena interaktivna predavanja v povezovanju pogovora z otroki (kviz, predstavitev, razgovor). V praktičnem delu pa v ospredje prihajajo kreativne delavnice na temo vode. Pomagamo si z različnimi tehnikami, ki so prilagojene starosti otrok.

 Projekt omogoča otrokom smiselno povezovanje v novo socialno mrežo, in sicer:

–          povezovanje otrok znotraj samega razreda; otroci dobijo nalogo, do katere razvijajo odgovoren odnos do vode;

–          otroci skozi delo spoznajo, da je varčevanje z vsako energijo nujno potrebno in da je voda naša naravna blaginja, s katero moramo ravnati premišljeno (nekje na drugi strani sveta jo primanjkuje …);

–          otroci iz različnih šol tako lahko drug drugega spodbujajo k pravilnemu ravnanju s točenjem vode, saj so sami vzor spremembe, ki je potrebna, da se privzgoji pri otrocih;

 –          otroci in učitelji se lahko mednarodno povežejo in sklenejo nova prijateljstva in poznanstva v novih projektih, kar pomeni, da lahko ustvarijo novo mednarodno socialno mrežo;

–          otroci iz različnih šol lahko preko aplikacije spremljajo porabo in odnos do vode v partnerskih šolah v drugih državah;

–          otroci skozi igro spoznajo, kaj to pomeni, če je vode preveč in premalo ter da to odgovorno ravnanje prenesejo tudi v svoje domove;

–          šole kot vzgojno-izobraževalne ustanove pridobijo dodatna znanja in rešitve, kako privarčevati energijo ter hkrati pridobijo priložnost, da neposredno spremljajo, koliko vode porabijo  v določenem času, ki je dolgoročno gledano velikega pomena.

 Projekt omogoča mednarodno sodelovanje in prepletanje novih socialnih mrež otrok skozi odgovorno nalogo in igro. Naš skupni cilj je mreženje in vzpostavljanje mednarodne komunikacije otrok skozi ekološko naravnan projekt Vodni agent.

 

<img class=”alignright size-full wp-image-1036″ alt=”točka” src=