Program 5. Mednarodne konference – VODA ZA JUTRI_final-1

PROGRAM 5. MEDNARODNE KONFERENCE »VODA ZA JUTRI«

Petek, 11. oktober 2019

Rogaška Slatina – Reka – Karlovac – Rogaška Slatina

6.30–7.00 Prihod udeležencev in prijava, Hotel Slovenija, Rogaška Slatina

7.00 Odhod z organiziranim avtobusom v smeri Hrvaške; odmor in zajtrk paketi na avtocestnem postajališču

10.00 Prihod v vodno črpališče pitne vode Zvir v Reki, Hrvaška

10.00–10.10 Pozdravni nagovori

mag. Andrej Marochini, Direktor KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Hrvaška

Majda Adlešić, Programska direktorica Društva vodna agencija, Slovenija

Osrednja tema: Upravljanje z vodo – projekti, problemi in rešitve

10.10–11.50 Predavanja in predstavitve

10.10–10.25 mag. Andrej Marochini: Projekat »Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture  na području aglomeracije Rijeka« KD Vodovod i kanalizacija Rijeka, Hrvaška

10.25–10.40 Maja Božić in Kristijan Kolaković: Water wells Borlin – example of an effective management and protection of the site as water resources and cultural heritage of Carlovac, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac, Hrvaška

10.40–10.55 Marina Marčetić: Water  and sewerage  in  Novi Sad – Past, Present  and Future, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Srbija

10.55–11.10 Valéria Tóth Godó: International and cross border cooperation of water supply and sewage organizations, Vodovod Segedin, Madžarska

11.10–11.25 Jože Leskovar in Špela Arh Marinčič: Izvajanje komunalnih dejavnosti v družbi Kostak: vodovod in kanalizacija, Kostak d.d. Krško, Slovenija

11.25–11.40 Ondřej Vavrečka, M.Sc.: Surprising properties of water​, Tieto Czech s.r.o. Ostrava, Češka Republika

11.40–11.50 Vprašanja in razprava

11.50–12.30 Odmor in kosilo

12.30–13.30 Ogled Zvira, izvira in črpališča pitne vode v Reki

Zvir je najizdatnejši vodni izvir na območju Reke, z njegovo vodo se oskrbuje reški obroč od desnega obrežja reke Rječine vse do Opatije, z možnostjo oskrbe celotnega vodovodnega omrežja območja Reke. Nahaja se v Vodovodni ulici in je od morja oddaljen 1,7 kilometra. Izvir nikoli ne presahne in je v uporabi od leta 1894, ko je stari del Reke, 9 let po Šušaku (danes delu Reke), dobil javni vodovod. Voda iz izvira se je najverjetneje uporabljala že v času antike za potrebe rimske Tarsatike.

13.30 Odhod iz Reke

15.00 Prihod v Aquatika – sladkovodni akvarij v Karlovcu, Hrvaška

15.10–15.20 Pozdravni nagovori

mag. Margarita Marušić Kulaš, Direktorica Aquatike – Sladkovodni akvarij, Hrvaška

mag. Korana Ambrozić, UPOV, Vodovod Slavonski Brod, Hrvaška

Osrednja tema: Ogrožanje kvalitete pitne vode, recikliranje odpadne vode in njena ponovna uporaba

15.20–17.00 Predavanja in predstavitve

15.20–15.35 dr. Samuel Appelbaum in O.Guy: Water resources and their uses in the Negev Desert Highlands of Israel, Ben Gurion University, Izrael

15.35–15.50 Ana Robb in Ivana Kordić: Plastic Free Zlarin – the story of how one small island decided to make one big change, La Révolution Albatross association, Croissy France, Inicijativa Zlarin bez plastike, Hrvaška

15.50–16.05 Darija Šajin in Branislav Vukotić: Strengthening resilience of local communities to natural disasters through, Arhus centar Novi Sad, Srbija

16.05–16.20 Daniela Stojković Jovanović: Central Waste Water Treatment Plant (CWWTP) in Vrbas, NGO World & Dunav, Novi Sad, Srbija

16.20–16.35 mag. Danijel Gospić: Slovenia increase trout production with simultaneous reduction of water footprint?  G2O d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Slovenija

16.35–16.50 Milan Ugljanin: Inovacija u službi navodnjavanja i ekologije, Ingel-Agro d.o.o. Novi Sad, Srbija

16.50–17.00 Vprašanja in razprava

17.00–18.40 Ogled: Aquatika – Sladkovodni akvarij  in centralna čistilna naprava Karlovac

Mesto Karlovac je kot mesto štirih rek – Kupa, Korana, Mrežnica in Dobra – prava lokacija za predstavitev naravnega bogastva sladke vode. Ideja o izgradnji akvarija v Karlovcu izhaja iz želje, da se to naravno in kulturno bogastvo s poudarkom na vodi, oblikuje v prepoznavno atrakcijo. Evropska unija je zaznala potencial ideje in je projekt podprla; od skupno 144 prispelih prijav je bil projekt med 15-imi izbranimi.

 

Čistilna naprava odpadnih voda mest Karlovac in Duga Resa je bila zgrajena v sklopu projekta ISPA, prvega komunalnega projekta v Republiki Hrvaški, sofinanciranega s predpristopnimi sredstvi Evropske unije. Kompleks obsega tri faze čiščenja odpadnih voda in je pričel z obratovanjem 30. maja 2011.

18.40 Odhod iz Karlovca

20.00 Prihod v Rogaško Slatino, večerja in druženje 

Sobota, 12. oktober 2019

Rogaška Slatina – Anin Dvor

8.00–8.30 Prihod udeležencev in prijava

8.30–8.40 Pozdravni nagovori

Jože Cvetko, Predsednik Društva Vodna agencija

dr. Tatjana Kikec, Predsednica Organizacijskega odbora konference, Društvo vodna agencija, Slovenija

mag. Branko Kidrič, Župan občine Rogaška Slatina

8.40–8.50 Glasbena točka: Pegazove muze, skupina glasbenih deklet z umetniško vodjo Kajo Bicskey

Osrednja tema: Tema voda v izobraževalnem procesu

8.50–10.55 Predavanja

8.50–9.05 dr. Mitja Bricelj: Sodelovanje mladih v mednarodnem porečju Save, Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, Slovenija

9.05–9.20 Prof. ddr. Ana Vovk Korže: Plastika v vodi, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, Slovenija

9.20–9.35 dr. Tatjana Kikec: Projekt Vodni agenti Podravja, Društvo vodna agencija, Slovenija

9.35–9.45 Podelitev certifikata za »posebno čistilno napravo« Henkel Maribor d.o.o.

9.45–10.00 mag. Rosemarie Zehetgruber: Water in secondary schools – Example to inspire teens for water drinking, gutessen consulting, Avstrija

10.00–10.15 Aleksandra Dejanović: Project Water Magic – Drinking Water in Novi Sad, JKP Vodovod i kanalizacija Novi Sad, Srbija

10.15–10.30 mag. Karin Kaiblinger: Waterschool – European Online Platform for Pedagogues, Water supplier and Municipalities, gutessen consulting, Avstrija

10.30–10.45 De Raedt Sarah: Project W – Worldwise With Water, Join for Water, Belgium

10.45–10.55 Vprašanja in razprava

10.55–11.25 Odmor in osvežitev

11.25–13.20 Predavanja

11.25–11.40 Vesna Trampuš: Voda – učenje za življenje v 3. in 4. razredu Osnovne šole, OŠ Franceta Prešerna Maribor, Slovenija

11.40–11.55 Tanja Hanželič: Več znanja za več vode, OŠ Angela Besednjaka, Maribor, Slovenija

11.55–12.10 Valerija Krivec: Voda – dar narave, OŠ Žetale, Slovenija

12.10–12.25 Maša Petan Omejec: Voda, igra, življenje, OŠ Leskovec pri Krškem, Slovenija

12.25–12.40 Alida Domijan in Bojana Bastašić: Riječki vodni agenti, KD ViK Rijeka in OŠ Brajda, Reka, Hrvaška

12.40–12.55 Zdravka Ciglenečki in Marina Lucin: Ekologija i zaštita voda u OŠ Jure Kaštelana, OŠ Jure Kaštelan Zagreb, Hrvaška

12.55–13.10 Marija Vizner in Samra Polić: Educiranje mladih kroz projekt  FRISCO1 u okviru programa Prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska, Hrvatske vode, Hrvaška

13.10–13.20 Vprašanja in razprava

13.20–14.20 Odmor in kosilo

14.20–16.00 Predstavitve dobrih praks

– Lidija Šešerko: Raziskovanje vodnih virov v Žetalah in okolici, OŠ Žetale, Slovenija

– Renata More: »Voda za jutri? Nujno že danes, prosim!« OŠ Sostro, Ljubljana, Slovenija

– Ina Abram: Otroci in voda, OŠ Leskovec pri Krškem, Slovenija

– Bojana Dimc: Zame, Zase, Za nas, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Slovenija

– Dominika Slokar De Lorenzi: Učni eksperimenti na temo voda, OŠ Sostro, Ljubljana, Slovenija

– Nuška Ogorevc in Anica Butkovič : Vodna učna pot Gabernica, OŠ Maksa Pleteršnika, Turistično društvo Pišece, Slovenija

– Robert Gajšek: Kapljice, OŠ Šentjur, Slovenija

– Jože Cvetko: Vodna postaja, Društvo vodna agencija, Rogaška Slatina, Slovenija

– Jože Papež in Marija Vizner: Poplavne makete i edukacijski materijali iz projekta FRISCO 1, Hidrotehnik Ljubljana, Slovenija in Hrvatske vode, Hrvaška

– dr. Nejc Bezak, Klaudija Sapač, dr. Mojca Šraj in dr. Katarina Zabret: Delavnice povezane z vodo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani, Slovenija

– De Raedt Sarah: Project W – Worldwise With Water, Join for Water, Belgium

16.00–17.00 Postavitev oznake visokih voda v sodelovanju z Občino Rogaška Slatina in I. OŠ Rogaška Slatina, center Rogaške Slatine

17.00 Zaključek mednarodne konference Voda za jutri

V času trajanja konference bodo na Aninem dvoru razstavljena gradiva projektov Vodni agent in Spoznajmo in ohranimo vode Slovenije, naše naravno in kulturno bogastvo.

 

Pomembni datumi:

12. julij 2019 Povabilo na konferenco
12. julij – 30. september 2019 Prijava na konferenco
31. julij 2019 Prijava prispevkov (naslov in povzetek)
10. avgust 2019 Obvestilo avtorjem o sprejetem prispevku
31. avgust 2019 Rok oddaje prispevka
30. september 2019 Rok plačila kotizacije
5. oktober 2019 Poslati ppt predstavitev oz. plakat
11. in 12. oktober 2019 Mednarodna konferenca

 

Prijava

Za prijavo na konferenco izpolnite prijavni obrazec na spletni strani https://vodnaagencija.org/prijavni-obrazec-za-v-mednarodne-konference/.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu konferenca@vodnaagencija.org.

Zadnji rok za prijavo udeležencev konference je 30. september 2019.

Uradni jeziki konference: slovenščina, angleščina, hrvaščina in srbščina 

Kotizacija

Kotizacija za udeležbo na konferenci oba dneva (petek in sobota) znaša 90 EUR.

Kotizacija za udeležbo na konferenci en dan (petek ali sobota) znaša 55 EUR.

Kotizacija z vključenima dvema nočitvama v Hotelu Slovenija znaša 180 EUR.

Kotizacija z vključenimi tremi nočitvami v Hotelu Slovenija znaša 230 EUR.

Kotizacijo plačajo predavatelji in udeleženci. Udeležba za zaposlene v vzgoji in izobraževanju je brezplačna, plačajo le stroške nočitve v primeru bivanja.

Kotizacija vključuje: konferenčno gradivo, zbornik s prispevki, potrdilo o udeležbi na konferenci (potrdila lahko predložite za napredovanje v nazive), osvežilne napitke (voda, sok, kava, čaj), kosilo (dva/tri dni) in večerja (en/dva/tri dni).

Odjave in zamenjave udeležencev. Odjave sprejemamo do dva dneva pred začetkom (48 ur) konference. Vsem, ki bodo prijavljeni in se ne bodo udeležili konference (se ne bodo odjavili), bomo zaračunali kotizacijo. Če se konference ne morete udeležiti, lahko sporočite ime nadomestnega udeleženca, ki bo sodeloval na konferenci.

Organizacijski odbor:

dr. Tatjana Kikec, DVA

Majda Adlešić, DVA

Jože Cvetko, DVA

mag. Andrej Marochini, KD Vodovod in kanalizacija Rijeka

Alida Domijan, KD Vodovod in kanalizacija Rijeka

mag. Margarita Maruškić Kulaš, Aqautika, Karlovac

Maja Božić, Vodovod in kanalizacija Karlovac

mag. Danijel Gospić, G2O, Šmarje ob Jelšah

mag. Korana Ambrozić, Vodovod Slavonski Brod

Strokovni odbor:

dr. Tatjana Kikec

mag. Aljaž Čoh

mag. Korana Ambrozić

mag. Danijel Gospić

Anton Strniša 

Organizator:

Društvo vodna agencija

www.vodnaagencija.org

Partnerji in pokrovitelji:

 

 

Aquatika – Sladkovodni akvarij, Karlovac

OKP Rogaška Slatina

Kostak d. d. Krško

Rogaška Slatina

Ribogojstvo Gospić d.o.o.