Društvo vodna agencija je z razvijanjem projekta Vodni agent aktivno v donavski regiji. Pomemben partner pri tem so vsekakor šole. Otroke skozi projekt usmerjamo k spreminjanju vsakodnevnih navad pri ‚rokovanju‘ z vodo, spoznajo težave onesnaževanja vode, čiščenja odpadnih vod, vodne cikluse v naravi in urbanih skupnostih itn. V evropskem tednu trajnostnega razvoja bomo s sodelovanjem z Muzejem novejše zgodovine Celje izvajali aktivnosti na Osnovni šoli Lava. Osnovna šola Lava je ena od zelo ekološko usmerjenih šol, ki svoje učence izobražuje o trajnostnem razvoju. Vodni agenti in Lisjak Herman bodo otroke skozi igro in dobro zabavo seznanili s svetom, vodnimi potmi ter jim odgovorili na mnoga vprašanja. Otroci bodo odkrivali nevidni svet vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, spoznali bodo, kako delujejo domača stranišča, delali čistilce vod. Dogodek je vsekakor namenjen tudi njihovim staršem in zainteresirani širši javnosti, saj je izobraževanje na tem področju zelo pomembno.