Prvi spletni festival WEP EFFECT 2020 – poročilo

Prvi spletni festival WEP EFFECT  je potekal na temo Ozaveščanje o vodi in trajnostno komuniciranje   z javnostjo, na katerem so sodelovali predstavniki komunalnih podjetij, organizacij in ustanov iz sedmih držav.

V novih spremenjenih razmerah, v povsem novi resničnosti, smo vsi, ki nam je komunikacija v živo in srečanje z ljudmi bistvena potreba in del službe, poskušali najti nove rešitve in vzorce vedenja.

Enako je z društvom Vodna agencija iz Slovenije. Kriza epidemije Covida-19 nas je v društvu Vodna agencija najprej pripeljala do spremembe v našem  načinu dela, da smo ustvarili nove projektne dejavnosti. Naše delavnice Vodne postaje na šolskih dvoriščih so bile v lanskem šolskem letu prestavljene do nadaljnjega. Novih možnih datumov še ni mogoče najti. Vse resneje se pripravljamo na spletno izobraževanje učiteljev in nadaljevanje spletnega izobraževanja otrok. Začenjamo nov projekt medgeneracijskega sodelovanja » Umivanje rok varuje  zdravje«, katerega namen je povezati otroke iz osnovnih šol s stanovalci domov za ostarele.

Ob zaključku lanske uspešno izvedene 5. mednarodne konference z naslovom » Voda za jutri« nismo vedeli, kaj nas čaka pri realizaciji novega dogodka, ki smo ga načrtovali takrat.

V želji po spremembi in koraku naprej smo po petih konferencah začeli načrtovati mednarodni festival WEP EFFECT . Načrtovan za maj, kot del Evropskega tedna trajnostnega razvoja, je bil prestavljen na september skupaj s programom ESDW-a. V upanju, da se bomo z udeleženci v živo srečali v Rogaški Slatini, smo bili zaradi epidemioloških razmer prisiljeni izvesti prvi festival WEP EFFECT v spletni različici 25. in 26. septembra 2020.

Prvi mednarodni festival WEP EFFECT je bil organiziran pod  častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije g. Boruta Pahorja.

Kljub vsem okoliščinam je bil odziv udeležencev in prijavljenih izobraževalnih gradiv zadovoljiv. Glavna tema festivala Ozaveščanje o vodi in trajnostno komuniciranje  z javnostjo je v tekmovalni del pritegnila podjetja za oskrbo z vodo, kanalizacijo in čiščenje odpadnih voda.

Mednarodna žirija, sestavljena iz šestih članov, je dela ocenjevala v štirih kategorijah: tiskani materiali, videoposnetki, izobraževalna aplikacija ali spletna stran in scenski prikaz ali predmet. Prvi dan je bilo na festivalu predstavljenih šest del.

Prvo nagrajeno delo festivala  je brošura Rižanskega vodovoda iz Kopra. Na podlagi objavljenih kriterijev je brošura, s katero je tekmoval Rižanski vodovod iz Kopra, spoznana kot zelo kvaliteten material z jasnim sporočilom tako za odrasle kot za otroke. Enako velja za informiranje odraslih kot tudi za izobraževanje otrok v šolah. Izpolnjeni so tudi estetski kriteriji in oblikovanje z jezikovno korektnostjo. Poleg tega, da je zasnovan za potrebe korporativnega zastopanja, ima tudi splošno izobraževalni značaj in tako privlači ciljno skupino vseh kategorij.

V kategoriji video materialov je bilo največ prijav. Nagrajen je bil animirani film Komunale d.o.o. iz Sevnice » Olje nekoliko drugače«, ki je nastal v okviru istoimenskega projekta EU, v katerem so poleg Komunale iz  Sevnice sodelovale še  komunale iz  Krškega, Radeč in Brežic in Občina Sevnica in U3. Cilj filma je bil opozoriti na pravilen odnos do odpadnega jedilnega olja in s tem poudariti ohranjanje voda. Odpadna voda, onesnažena z odpadnim jedilnim oljem, je veliko bolj zahtevna za čiščenje, saj  en liter odpadnega olja onesnaži en milijon litrov vode.

Najboljša komunikacija z lokalnim prebivalstvom v svoji distribucijski mreži je bila prikazana v dokumentarnem filmu » Reška voda«,  podjetja  KD vodovod in kanalizacija Rijeka.

Najboljši korporativni film je predstavila Komunala d.o.o. Kranj, medtem ko je podjetje  Kostak d.d. Krško  prejelo priznanje za najboljše gradivo, namenjeno ciljni skupini šolskih otrok, to je film »Varujmovodo«, posnet v obliki kviza.

Poleg nagrade prvega festivala WEP EFFECT 2020 za brošuro je Rižanski vodovod Koper prejel priznanje za film, posnet kot odziv na trenutno situacijo z virusom Covid-19, z maskoto »Kapko« v glavni vlogi. Vsi so imeli svoja gradiva priložnost predstaviti  v teku prvega dneva festivala.Neglede na to, da na festivalu niso aktivno sodelovali, so podporo festivalu dali tudi Hrvatske vode in  IAWD.

Uvodne govore in sklepni besedi obeh dni je imel prof. dr. Jože Lipnik, predsednik organizacijskega odbora festivala WEP EFFECT. Prvi dan pa je udeležence preko video povezave pozdravil župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.Poleg predstavitev predstavnikov komunalnih podjetij so bile tudi strokovne predstavitve.Ljudmila Novak, poslanka Republike Slovenije v Evropskem parlamentu za okolje, zdravje in varnost hrane, je spregovorila na temo voda in vodna direktiva EU.

Dr. Mitja Bricelj iz Ministrstva za varstvo okolja in prostora RS je spregovoril o vlogi mladih in o projektih za mlade na temo vode v Sloveniji, s posebnim poudarkom na Savski regiji, saj reka Sava izvira v Sloveniji in povezuje 4 države na Balkanu.

Prof. dr.  Samuel Appelbaum iz Univerze Beh Gurion v Izraelu je spregovoril o pomenu izobraževanja mladih od najzgodnejših let na temo vode  z vidika pravilnega upravljanja z vodnimi viri in o tem, da je človek glavni vzrok zmanjševanja količine čiste pitne vode.

Prof. Michal Jožef Toman je opozoril na nevarnosti onesnaževanja vode, ki jih povzročamo z vsakodnevnimi navadami in jih je težko odpraviti. Opozoril je na potrebo po izobraževalnih programih za otroke in da je potrebno to sistematično reševati na državni ravni.

Popoldansko zasedanje je bilo namenjeno projektom EU, ki se osredotočajo na vodo in izobraževanje otrok in mladine. Tanja Bordon iz Slovenije je predstavila nedavno končan projekt vodne šole Erasmus +, Mihaela Hanzlova iz Češke Republike je predstavila delovni zvezek iz projekta Water Agent V003, ki ga financira Višjegrajski sklad, Aniko Horvatth iz Madžarske pa je govorila o projektu Wat.Edu, ki se trenutno izvaja iz programa Erasmus + in v katerem je Vodna agencija eden od osmih partnerjev.

Drugi dan festivala WEP EFFECT 2020 smo predstavili projekt Vodni agent s predstavitvami strokovne sodelavke društva Vodna agencija dr. Tatjane Kikec, s posebnim poudarkom na pomenu projekta Vodni agent v času krize Covid-19. Projekt Vodni agent želi otroke čim bolj približati vodovodni pipi in pitni vodi, saj sta redno umivanje rok in hidracija  nujna v boju proti Covid-19, vse to pa predstavlja ta projekt. Učiteljica Sanja Mojić iz Osnovne šole Žarka Zrenjanina iz Novega Sada je pri vseh šolskih predmetih na temo vode prikazala zelo širok spekter dejavnosti, ki jih je z učenci izvedla v projektu Vodni agent in vse skupaj ilustrirala z zelo zanimivimi video posnetki. Tudi tokrat je  bil projekt Vodni agent predstavljen z vidika uporabe v šolah.

Na koncu je bil predstavljen pilotni projekt  » Umivanje rok varuje zdravje«, ki ga je  društvo Vodna agencija  začelo v sodelovanju s Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d. iz Krškega uvajati  v Domu starejših občanov v Krškem, o katerem je spregovorila Špela Arh Marinčič.

Rekapitulacijo obeh festivalskih dni je s predstavitvijo Vodni agent – izobraževalni program kot komunikacijsko sredstvo izvedla vodja projekta ga. Majda Adelšić.

Prvi festival WEP EFFECT 2020 se je zaključil s sklepom, da je odnos do vode ključni element pri izobraževanju otrok in mladine. Dostop do izobraževanja je potrebno sistematično urejati, izvajati pa ga morajo vsi od šol in staršev preko javnih služb in podjetij do visokošolskih zavodov.

Ker se zavedamo trenutka, v katerem je bil festival izveden, z veseljem napovedujemo  Festival WEP EFFECT 2021, saj verjamemo, da je spreminjanje vedenja ljudi do narave in vode nujen pogoj za preživetje civilizacije.

 

Rogaška Slatina, 29. september 2020