Оpšti cilj:

Uspostavljanje medjunarodne saradnje, povezivanje dece i umrežavanje škola kroz podsticanje na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u pravcu racionalne potrošnje vode.

Specifični ciljevi

Uvodjenje direktnog nadzora potrošnje vode čime se pokreće proces racionalizacije potrošnje vode u  školama  i vrtićima.
Predstavljenje delovanja uredjaja za prečišćavanje otpadnih voda odnosno smanjenja štetnih materija osposobljavanja za povratak u prirodu.
Povezivanje aplikacijom koja omogućava uvid u potrošnju i stvara mogućnost medjunarodne komunikacije

Ciljna grupa: Deca školskog i predškolskog uzrasta, kao ciljna grupa su veoma prijemčiva za saradnju. 

 Edukacijom i osvešćivanjem dece stvaramo buduće odrasle ljude sa već formiranom svešću o vodi kao prirodnom dobru koje nije neiscrpno a strateški je značajno i neophodno za opstanak ljudske vrste ali i čitave planete. Edukovanjem dece utičemo i na njihovo neposredno okruženje te tako indirektno obrazujemo takoreći čitavu lokalnu zajednicu. 

Aktivnosti:

 Ciljeve planiramo ostvariti kroz aktivnosti:
–      edukacije u  zainteresovanim školama 
–      praćenja potrošnje vode
–      evidentiranja podataka
–      i analize podataka čime dobijamo referentnu jedinicu kojom bismo pratili ostale postupke kako projekat bude odmicao i proširivao se po školama i vrtićima u drugim opštinama i regijama. 

Praćenje potrošnje je postupak korišćenja mernog uredjaja koji se instalira direktno na slavinu i očitava protok vode. Uz  edukaciju i prikupljanje podataka neophodne su i aktivnosti dizajniranja i štampanja slikovnica, flajera i mernih postera, bedževa a za najušpešniji vrtić i školu štampati zastavu kojom se obeležavaju škole Vodni agenti. Sav štampani materijal, obraćanja javnosti i kontakti s medijima biće propraćeni i informacijama i oznakama donatora i partnera.

Aktivnost edukacije prilagodjena je uzrastu odnosno postojećem znanju stečenom dotadašnjim školovanjem i obuhvata teoretski i praktični deo. Teoretski deo su interaktivna predavanja u formi razgovora sa decom, kviza, prezentacije i uopšteno razgovora.

Praktični deo aktivnosti su kreativne radionice na temu vode, širokog spektra podtema odnosno aspekata na kojima možemo govoriti o vodi. Tehnike su raznolike, prilagodjene uzrastu.

Čitav projekat treba da prati i izvesna medijska pažnja.

 Kopija od spletna aplikacija Vodni agent

Projekat Vodni agent omogućava povezivanje dece školskog i predškolskog uzrasta oko teme racionalne potrošnje pijaće vode i energetske efikasnosti izazavane istom. Vrednosti (reultati ) projekta  Vodni agent :

–  Uspostavljena komunikacija dece unutar samog razreda, razvijanje osećaja za rad u timovima i pozicioniranje lidera;
–  Podignuta svest  dece po pitanju neophodnosti svih vidova energije i prirodnih resursa kao i njihovog očuvanja jer nisu nescrpni (voda, konkretno u mnogim delovima sveta već nedostaje do granica opstanka života);
–  Povezana deca i na medjunarodnom nivou i medjusobni uticaji shodno različitom nivou svesti
–  Umrežene škole i stvoreni odnosi koji im mogu koristiti u nekim novim projektima
–  Učenje kroz igru i mogućnost da sva iskustva prenesu i na kuću jer su kao dobar medijator pogodni za prenošenje ideja i novih
–  Škole kao ustanove stiču nova znanja ali i dobijaju  didaktičnu opremu za rad (merni uredjaj je primenljiv za rad iz raznih oblasti) a isto tako dobijaju mogućnost  uštede vode i energije što će se dugoročno odraziti i na same finansije.
–  Edukovana deca koja pored dovoljne količine informacija o potrebama za vodom i njenoj važnosti imaju i promenjene svakodnevne navike u potrošnji vode
–  Aktivirana aplikacija koja je osnov umrežavanja i baze podataka za medjunarodni program
–  Kvantitativni podaci dobijeni očitavanjem uredjaja i analiza podataka koja treba da ukaže na smanjenu potrošnju vode a samim tim i potvrdi promenu svakodnevnih navika.
–  Dizajnirana, štampana i podeljena slikovnica, bedževi i proglašena najbolja škola Vodni agenta, obeležena zastavom
–  Objavljene informacije u medijima.

U projektu Vodni agent je veliki potencijal medjunarodnog povezivanja i umrežavanja i posebno je perspektivan na nivou medjunarodnog povezivanja dece i mladih. Osnovu predstavljaju  aplikacija u koju se unose očitani podaci sa mernog uredjaja i kojima se veoma jednostavno upravlja. Aplikacija omogućava uvid u potrošnju vode, kategorizaciju potrošača, nema ograničen broj unosa u toku dana i u kalkulaciji pokazuje raščlanjenu potrošnju po korisniku.