Mednarodni festival WEP EFFECT 2020_vabilo september

Mednarodni festival WEP EFFECT 2020_prijavni obrazec

Razpisni pogoji:

 • Na festivalu lahko sodelujejo komunalna in druga javna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z vodo in odpadki.
 • Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju prebivalstva o pomenu varovanja (pitne) voda, njene racionalne rabe, čiščenju odpadnih voda, zbiranju jedilnega olja in podobno.
 • Gradiva so bila pripravljena oz. dejavnosti izvedene v letih 2018–2020.
 • Gradiva morajo biti avtorsko delo komunalnega ali drugega javnega podjetja oziroma imajo pridobljene pravice za uporabo gradiv v lastne namene.
 • Gradiva morajo biti poslana v elektronski obliki na festival@vodnaagencija.org, najpozneje do 14. septembra 2020.
 • Vsako javno podjetje lahko sodeluje z največ tremi gradivi.

Na festivalu lahko sodelujejo le gradiva, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Gradiva, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem ali bodo prispela prepozno, bodo izločena iz ocenjevanja.

Gradiva, ki sodelujejo na festivalu ne smejo vsebovati avtorsko zaščitenih gradiv (besedila, fotografije, glasba), razen, če ima prijavitelj pridobljene potrebne pravice s strani avtorjev.

Ocenjevalna merila:

 • gradivo izpolnjuje razpisne pogoje (DA/NE); v primeru NE, se gradivo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja,
 • sporočilnost gradiva (jasno sporočilo, nagovarja ciljno publiko …; do 15 točk),
 • kakovost gradiva (jezikovna korektnost, oblikovanje, tehnična izdelava, estetski izgled …; do 15 točk),
 • vsebinska zasnova (strokovna korektnost, didaktična vrednost …; do 25 točk),
 • izvirnost zamisli (inovativnost ideje in realizacije …; do 20 točk),
 • ciljna skupina (mladina 6 točk, širša javnost 10 točk, skupaj največ 10 točk),
 • vključenost vzgojno-izobraževalnih institucij (vrtcev, šol …; do 15 točk).

Največje število možnih točk 100.

Ocenjevanje bo potekalo ločeno za vse štiri razpisane kategorije. Najboljši dve gradivi iz posamezne kategorije bosta javno predstavljeni na Mednarodnem festivalu WEP EFFECT 2020 v petek, 25. septembra 2020 v Kulturnem domu v Rogaški Slatini. Glede na situacijo s COVID-19 si organizator Festivala, Društvo vodna agencija pridržuje pravico, da bo festival izvedel deloma ali v celoti na daljavo preko videokonference, o čemer bo pravočasno obvestil vse sodelujoče. Prijavitelji zmagovalnih gradiv v posamezni kategoriji bodo nagrajeni s pokalom. Podeljena bo tudi posebna nagrada za zmagovalno gradivo Festivala. Rezultati o izboru gradiv bodo objavljeni 18. septembra 2020 na spletni strani Društva vodna agencija https://vodnaagencija.org/, prijavitelji zmagovalnih gradiv bodo obveščeni po e-pošti.

Oddaja gradiv

Gradiva pošljite v elektronski obliki najpozneje do 14. septembra 2020 na e-naslov festival@vodnaagencija.org. V kolikor datoteka presega velikost 15 MB jo naložite na strežnik in na e-naslov pošljite spletni naslov njene lokacije. Gradiva v fizični obliki morajo biti fotografirana in poslane fotografije, hkrati gradiva v fizični obliki do navedenega datuma pošljite na naslov Društvo vodna agencija, Sv. Florijan 56A, 3250 Rogaška Slatina.

Z udeležbo na javnem festivalu prijavitelji soglašate z javno objavo imena prijavitelja in poimenovanja gradiva.

Na festivalu lahko sodelujejo gradiva, ki so razvrščena v štiri kategorije (vsaka od kategorij se bo ocenjevala ločeno):

 1. Tiskano gradivo (brošure, slikanice, delovni zvezki,letaki)
  2. Video gradivo (animirani film, videoposnetek, video igra …).
  3. Aplikacija za telefon ali računalnik, spletna stran z vsebinami za izobraževanje in/ali osveščanje.
  4. Gledališka predstava, maskota in podobno.

Vsako gradivo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki (prijavni obrazec v prilogi):

Mednarodni festival WEP EFFECT 2020_prijavni obrazec

 • ime in naslov prijavitelja,
 • naslov oz. poimenovanje gradiva,
 • kategorija, v katero gradivo prijavljate (1.- 4.),
 • kratka predstavitev gradiva (do največ 2000 znakov s presledki).

Gradiva je potrebno poslati najpozneje do 14. septembra 2020, skladno z razpisnimi pogoji.

Časovnica:

 • rok za oddajo gradiv: 14.september 2020,
 • objava rezultatov: 18.september 2020,
 • obvestilo prijaviteljem izbranih gradiv o predstavitvi na Festivalu, 25. septembra 2020: 18. september 2020.
 • Festival WEP EFFECT 2020, predstavitev izbranih gradiv in podelitev nagrad prijaviteljem zmagovalnih gradiv: 25. september 2020.

Člani ocenjevalne komisije:

 • dr. Jožef Lipnik, Rogaška Slatina, Slovenija
 • dr. Samuel Appelbaum, Ben-Hurion University, Izrael
 • dr. Mihael J. Toman, Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • dr.Tatjana Kikec, Društvo Vodna agencija, Rogaška Slatina, Slovenija
 • Aleksandar Krstić, Utility benchmarking coordinator IAWD, Dunaj, Avstrija
 • Borut Tavčar, novinar časopisa DELO, Ljubljana, Slovenija

Kotizacija za sodelovanje na festivalu znaša 49 EUR. Vplačilo kotizacije najkasneje do 14. septembra 2020 na račun:Društvo vodna agencija

Sv. Florijan 56A

3250 Rogaška Slatina

TRR: SI56 6100 0001 3477 236,

Delavska hranilnica d. d., Ljubljana

BIC/SWIFT HDELSI22

Dodatne informacije glede Festivala dobite na festival@vodnaagencija.org ali na

gsm: 051/848–234 (g. Jože Cvetko).

Organizacijski odbor konference.

Sv. Florijan, 26. avgust 2020