Društvo Vodna agencija je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje  fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju ozaveščanja o pomenu vodnih virov. 

Splošni cilj: Z vzpostavitvijo  mednarodnega sodelovanja, povezovanja in mreženja vplivati na spremembo vedenja v smeri racionalne porabe in odgovornega odnosa do vode.

Posebni cilji: Izmenjava podatkov porabe vode otrok osnovnih šol z vrstniki iz drugih regij preko spletne aplikacije Vodni agent, z ciljem vzpodbudjati otroke, da razmišlajo o vsakdanjih praksah in razvijajo pravilno vedenje v smeri racionalne rabe in odnosa do vode.