II. osnovna šola Celje

Ljubljanska cesta 46, 3000 Celje

Ravnatelj: Igor Topole

šlander