Smo drugošolci iz I. OŠ Rogaška Slatina, ki se že, čeprav smo še majhni, zavedamo pomena vode za naše življenje in našo prihodnost. V obeh razredih imamo števec, kjer vsak teden kontroliramo porabo vode v obeh razredih in pošiljamo podatke na zbirni center. Na varčevanje nas opozarjajo znaki pri umivalniku, ki smo jih sami izdelali. Podatke o porabi vode si bomo v drugem polletju beležili tudi v zvezek za spoznavanje okolja in tekmovali med obema razredoma v porabi vode. V pomladnih mesecih načrtujemo obisk kombija s predstavitvijo čistilne naprave. Srečni in ponosni smo, da sodelujemo v projektu Vodni agent.
Natalija Pobežin, koordinatorica