VODNI AGENTI ŠIRŠE REGIJE ZASAVJA OD LITIJE DO RADEČ

VODNI AGENTI ŠIRŠE REGIJE ZASAVJA OD LITIJE DO RADEČ

 

V jeseni 2022 je Društvo vodna agencija v sodelovanju z Rotary klub Zagorje Kum pričelo z izvajanjem projekta Vodni agenti širše regije Zasavja od Litije do Radeč. V projekt je vključenih 24 osnovnih šol iz širše Zasavske regije, od tega 14 matičnih in 10 podružničnih šol. Vlogo mentorjev je na šolah prevzelo 58 učiteljev/ic, ki je v projekt vključilo 65 razredov s skupno 507 učenci/kami. Projekt bo trajal tri šolska leta, 2022–2025. Vanj so se vključila tudi lokalna Komunalna podjetja iz Litije, Zagorja, Trbovlja, Hrastnika, Radeč in Laškega, ki z donatorskimi sredstvi zagotavljajo nemoteno izvajanje projekta.

Projekt je namenjen učencem 3. in 4. razredov osnovnih šol ter njihovim učiteljem. V okviru projekta smo si zadali naslednje cilje:

  1. Povečati osveščenost učencev o pomenu vodnih virov in nujnosti njihovega varovanja.
  2. Dvig zavedanja o stanju pitne vode in njeni ustrezni rabi v vsakdanu.
  3. Racionalizacija porabe pitne vode.
  4. Razumevanje poti pitne in odpadne vode ter onesnaževanja vodnih virov.

Po izvedenem uvodnem izobraževanju za sodelujoče učitelje, so ti prejeli merilnike porabe vode, ki so jih zmontirali na pipe v sodelujočih razredih. Z njimi spremljajo svojo dnevno porabo vode in podatke vnašajo v spletno aplikacijo Vodni agent. V okviru izobraževalnega procesa poskušajo z različnimi izobraževalnimi in osveščevalnimi aktivnostmi racionalizirati porabo vode. V spomladanskih mesecih bomo na sodelujočih šolah izvedli delavnice z mobilno vodno postajo, kjer bodo učenci spoznali posamezne elemente vodovodne in komunalne infrastrukture. S sodelujočimi učitelji se 3-krat letno dobimo na virtualnih srečanjih. Ob koncu vsakega šolskega leta učitelji oddajo poročila o izvedenih aktivnostih. Načrtovano je tudi javno zaključno srečanje s predstavitvijo rezultatov.

 

Pripravila: dr. Tatjana Kikec, vodja projekta