Vabilo na WEP EFFECT 2020 September

Skozi dolgoletne dejavnosti v projektu Vodni agent smo z mnogimi komunalnimi podjetji razvili pristna sodelovanja. Spoznavamo in dopolnjujemo njihove izobraževalne programe za ozaveščanje otrok in mladine ter lokalnega prebivalstva. Poleg tiskanih izdelkov – brošur, letakov, iger idr., je nastalo tudi veliko animiranega in video gradiva. Vsa komunalna podjetja želijo svojim uporabnikov nuditi najboljše informiranje ter programe za izobraževanje in ozaveščanje, s ciljem racionalne rabe pitne vode in razumno obremenjevanje odplak.

Z namenom predstavitve nastalih gradiv širši javnosti smo se odločili za organizacijo Mednarodnega festivala izobraževalnih programov o varovanju vode – WEP EFFECT 2020.

Mednarodni festival WEP EFFECT 2020 je predviden v sklopu naših aktivnosti ob Evropskem tednu trajnostnega razvoja, https://www.esdw.eu/, 25. in 26. septembra 2020 v Kulturnem centru Rogaška Slatina.

K sodelovanju vabljena komunalna in druga javna podjetja, ki se ukvarjajo z upravljanjem z vodo in odpadki. Prispevek na festivalu je lahko tiskano gradivo (zgibanka, brošura, delovni zvezek), avdio ali video gradivo (igrani film, animirani film, glasbeni video) ali ppt prezentacija. Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju prebivalstva o pomenu varovanja pitne vode, njeni racionalni rabi, čiščenju odpadnih voda, zbiranju jedilnega olja in podobno. Vabimo vas, da predstavite programe in gradiva o izvedenih dejavnostih v letih 2018 in 2019. Dobrodošle so tudi nove ideje.

Avtorjem  najboljših predstavljenih programov bodo podeljene nagrade in priznanja.

Več informacij o dogodku najdete na https://vodnaagencija.org/effect-2020/. Vsem zainteresiranim pošljemo navodila o obsegu in oblikah prispevkov ter pred samim dogodkom tudi urnik Festivala. Za vsa dodatna pojasnila smo vam z veseljem na razpolago preko e-naslova  festival@vodnaagencija.org.

Jože Cvetko, predsednik

Rogaška Slatina, 4. maj.  2020.