Vabilo komunalnim in drugim javnim podjetjem k predstavitvi gradiv in sodelovanju na festivalu

Razpisni pogoji:

– Na festivalu lahko sodelujejo komunalna in druga javna podjetja, ter vzgojno izobraževalni zavodi, ki se ukvarjajo z ozaveščanjem o  pomenu vode.

– Gradiva morajo biti vsebinsko namenjena izobraževanju, informiranju in osveščanju  prebivalstva o pomenu varovanja (pitne) vode, njene racionalne rabe in čiščenju odpadnih voda .

– Gradiva so bila pripravljena oz. dejavnosti izvedene v letih 2019–2022.

– Gradiva morajo biti avtorsko delo , oziroma imajo  pridobljene pravice za uporabo gradiv v lastne namene.

– Gradiva morajo biti poslana v elektronski obliki na festival@vodnaagencija.org, najpozneje do  20. septembra 2022.

– Vsak sodelujoči  se lahko prijavi  z največ tremi gradivi.

Na festivalu lahko sodelujejo gradiva, ki so razvrščena v štiri kategorije (vsaka od kategorij se bo  ocenjevala ločeno):

  1. Tiskano gradivo (brošure, slikanice, delovni zvezki, letaki …).
  2. Video gradivo (animirani film, videoposnetek, video igra …).
  3. Aplikacija za telefon ali računalnik, spletna stran z vsebinami za izobraževanje in/ali osveščanje.
  4. Gledališka predstava, maskota in podobno.

Vsako gradivo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki (prijavni obrazec v prilogi): – ime in naslov prijavitelja,

– naslov oz. poimenovanje gradiva,

– kategorija, v katero gradivo prijavljate (1.- 4.),

– kratka predstavitev gradiva (do največ 2000 znakov s presledki).

Gradiva je potrebno poslati najpozneje do 30. septembra 2022, skladno z razpisnimi pogoji.

Na festivalu lahko sodelujejo le gradiva, ki ustrezajo razpisnim pogojem. Gradiva, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem ali bodo prispela prepozno, bodo izločena iz ocenjevanja.

Gradiva, ki sodelujejo na festivalu ne smejo vsebovati avtorsko zaščitenih gradiv (besedila, fotografije,  glasba), razen, če ima prijavitelj pridobljene potrebne pravice s strani avtorjev.

Ocenjevalna merila:

– gradivo izpolnjuje razpisne pogoje (DA/NE); v primeru NE, se gradivo izloči iz nadaljnjega  ocenjevanja,

– sporočilnost gradiva (jasno sporočilo, nagovarja ciljno publiko …; do 15 točk),

– kakovost gradiva (jezikovna korektnost, oblikovanje, tehnična izdelava, estetski izgled …; do 15  točk),

– vsebinska zasnova (strokovna korektnost, didaktična vrednost …; do 25 točk), – izvirnost zamisli (inovativnost ideje in realizacije …; do 20 točk),

– ciljna skupina (mladina 6 točk, širša javnost 10 točk, skupaj največ 10 točk),

– vključenost vzgojno-izobraževalnih institucij (vrtcev, šol …; do 15 točk).

Največje število možnih točk 100.

Ocenjevanje bo potekalo ločeno za vse štiri razpisane kategorije. Najboljši dve gradivi iz posamezne  kategorije bosta javno predstavljeni na Mednarodnem festivalu WEP EFFECT 2022 v petek, 07. oktobra 2022 v Rogaški Slatini. Glede na situacijo s COVID-19 si organizator  Festivala, Društvo vodna agencija pridržuje pravico, da bo festival izvedel deloma ali v celoti na daljavo  preko videokonference, o čemer bo pravočasno obvestil vse sodelujoče. Prijavitelji zmagovalnih gradiv  v posamezni kategoriji bodo nagrajeni s pokalom. Podeljena bo tudi posebna nagrada za zmagovalno  gradivo Festivala. Rezultati o izboru gradiv bodo objavljeni 7. oktobra 2022 na spletni strani  Društva vodna agencija https://www.vodnaagencija.org/, prijavitelji zmagovalnih gradiv bodo  obveščeni po e-pošti.

Oddaja gradiv

Gradiva pošljite v elektronski obliki najpozneje do 30. septembra 2022 na e-naslov  festival@vodnaagencija.org. V kolikor datoteka presega velikost 15 MB jo naložite na strežnik in na e naslov pošljite spletni naslov njene lokacije. Gradiva v fizični obliki morajo biti fotografirana in poslane  fotografije, hkrati gradiva v fizični obliki do navedenega datuma pošljite na naslov Društvo Vodna  agencija, Sv. Florijan 56A, 3250 Rogaška Slatina.

Z udeležbo na javnem festivalu prijavitelji soglašate z javno objavo imena prijavitelja in poimenovanja  gradiva.

Časovnica: 

– rok za oddajo gradiv: 30. september 2022,

– objava rezultatov: 7. oktober 2022,

– Festival WEP EFFECT 2022, predstavitev izbranih gradiv 07.oktober 2022.