WEP EFFECT – Water Educational Programs 2020

25. in 26. september 2020

Društva vodna agencija,  Kulturni center Rogaška Slatina, Slovenija

Vprašalnik 

TEMA FESTIVALA WEP EFFECT – Water Educational Program 2020: “Izobraževanje o varovanju vode, vodnih virov in trajnostna komunikacija z javnostjo” je postala veliko bolj aktualna in pomembna kot pred pandemijo.

V novem post Covid-19 svetu je zelo pomembno izobraževanje o vodi z njenega zdravstvenega, splošno eksistenčnega ter s strateškega vidika, kot tudi z vidika ohranjanja narave. Tematika o vodi še nikoli ni bila bolj aktualna. Obkroženi z negotovostjo iščemo orodja, nasvete in rešitve. Društvo Vodna agencija že sedem let razvija izobraževalne programe, v katerih je veliko pozornosti namenjeno tudi osebni higieni in redni hidraciji.  Med krizo COVID 19 smo na osnovi izkušenj zasnovali nov projekt medgeneracijskega povezovanja “Umivanje rok varuje zdravje”.

Vemo, da veliko vodovodno-komunalnih podjetij izvaja izobraževalno-ozaveščevalne programe. Kakšni so bili doslej ti programi in kaj se v njih spreminja v novo nastali situaciji, pa želimo predstaviti na FESTIVALU WEP EFFECT 2020.  (Festival vodnih izobraževalnih programov 2020).

Festival organiziramo v okviru Evropskega tedna trajnostnega razvoja 2020.

PROGRAM je organiziran z dvodnevnimi aktivnostmi.

Prvi dan, petek, 25. septembra 2020 je predviden za predstavitev izobraževalnih programov o vodi in izobraževalnih programov na drugih področjih, s katerimi se ukvarjajo javna komunalna podjetja, da bi ohranili vodo: ločevanje odpadkov, zbiranje jedilnega olja in podobno. Vsebine programov bodo predstavljene v tekmovalnem delu (ocenjevala jih bo strokovna žirija) in revijalnem delu brez ocenjevanja.

Poleg javnih komunalnih podjetij se bodo predstavile tudi ustanove, ki se s temo vode in ohranjanja vodnih virov ukvarjajo z različnimi izobraževalnimi vsebinami: muzeji, vodna gospodarstva in podjetja.

Drugi del programa, v petek, 25. septembra, bo namenjen predstavitvi javnih komunalnih podjetij z vidika poslovnih težav v času krize COVID 19 in kako so te težave rešili. Poseben poudarek dajemo veliki dilemi, kako virus SARS COVID 19 preživi v vodi, odpadni vodi, podzemni in slani vodi. In kako to premagati.

Drugi dan, sobota, 26. septembra 2020, je namenjen predstavitvam učiteljev osnovnih šol in vrtcev, ki sodelujejo pri izvajanju projekta Vodni agent. Po predstavitvi bomo, če bodo okoliščine dopuščale, obiskali I. Osnovno šolo Rogaška Slatina, ki v projektu Vodni agent sodeluje že 6 let, partner pri projektu Erasmus + Wat.Edu in letos v sodelovanju z Društvom vodna agencija in podjetjem Lafarge Holcim ureja del šolskega dvorišča z vodoprepustnim betonom Hydromedia.

Na FESTIVALU WEP EFFECT 2020 načrtujemo izvedbo vseh zaščitnih ukrepov v skladu s priporočili Vlade Republike Slovenije in Svetovne zdravstvene organizacije, ki bodo veljali v času dogodka. Za vse udeležence so zagotovljene maske, razkužila, razdalja med sedeži… Prijavite se na naš e-poštni naslov: festival@vodnaagencija.org in posredovali vam bomo nadaljnje informacije o organizaciji in izvedbi FESTIVALA WEP EFFECT 2020 v Rogaški Slatini.

Program WEP effect 2020 September 1

Organizacijski odbor:

Prof. dr. sc. Jože Lipnik, predsednik organizacijskega odbora

Jože Cvetko, predsednik Društva vodna agencija

Majda Adlešić, vodja  programov Društva vodna agencija