18342228_615194792020324_5531999919042753258_n

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20) se i ove godine priključio Manifestaciji „Muzeji Srbije, deset dana od 10 do 10“. Reč je o najvećoj nacionalnoj muzejskoj manifestaciji na teritoriji Srbije kojoj se priklјučilo preko 90 muzeja i srodnih institucija. Programi će se odvijati na više od 110 lokacija od 11. do 20. maja, a obuhvataju niz izložbi i pratećih aktivnosti u vidu prezentacija, radionica, javnih razgovora, promocija, projekcija i drugih sadržaja.
Posetioci manifestacije će u sledećem rasporedu moći da posete stalnu postavku PrirOdjačke zbirke i učestvuju u RADIONICAMA „VODNI AGENT – PUTEVI VODE“ čiji je autor Društvo vodna agencija, Rogaška Slatina – Slovenija će biti organizovana u terminima:

četvrtak 11. maj 2017 12.00 – 17.00
petak 12. maj 2017 10.00 -13.00 i 16.00 – 18.00
subota 13.maj 2017 12.00 – 17.00
ponedelјak 15. maj 2017 10.00 – 13.00 i 16.00 – 18.00
Tokom trajanja radionice deca će biti upoznata sa putevima vode: u prirodi – kruženje vode u prirodi, u urbanim zajednicama od vodovoda do kanalizacije, u proizvodnji hrane i ostalih lјudskih potreba – od njive do stola, kao i u čovekovom telu – zašto pijemo vodu? Metodologija rada je zasnovana na školskom nastavnom planu i pored razgovora sa decom obuhvata i praktičan rad na izradi plakata, prečistača za vodu, reciklaži papira, pravlјenju eko paste za zube i dr. Svoj deci i odraslima to će biti prilika da vide stalnu prirodnjačku postavku Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode u kojoj se prikazuje bogatstvo biološke i geološke raznovrsnosti naše zemlјe. Prirodnjačkom izložbom dominira lobanja sa klјovama runastog mamuta (Mammuthus primigenius), izvađena 1947. godine iz korita reke Tise kod Novog Bečeja. Lobanja se odlikuje veličinom, te se na osnovu toga smatra se da je jedinstven primerak ne samo na teritoriji naše zamlјe već i u Evropi. Naša prirodnjačka postavka u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, otvara vrata svim zainteresovanima da bolјe upoznaju vrednosti, karakteristike, kao i aktivnosti u zaštiti i očuvanju naše prirodne baštine.

Dobro došli! 

logo (2) vodna_agencija_smaller