Vodna agencija

VODNI AGENT

DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREMA VODI U REGIONU

Osnovna ideja projekta Vodni agent je  uspostavljanje medjunarodne saradnje i povezivanje  kroz podsticanje na promišljanje svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u pravcu racionalnog i savesnog ophodjenja  sa  vodama.

Nosilac projekta je  Vodna agencija,  osnovano je 2013. godine u Sloveniji sa ciljem da skrene pažnju javnosti na neophodnost odgovornog odnosa prema vodi u prirodi. Pre svega na neracionalnu potrošnju i sve prateće pojave od proizvodnje preko distribucije pijaće vode do prerade otpadnih voda.

Još pre zvaničnog formiranja organizacije u školama u Sloveniji pokrenute su aktivnosti praćenja potrošnje pijaće vode. Projekat se kroz vreme razvijao u cilju doprinosa globalnim aktivnostima za očuvanje vodnih resursa.U toj prvoj fazi merenja unapredjena je aplikacija Vodni agent (na www.vodnaagencija.org )  koja pored praćenja rezultata merenja umogućava i umrežavanje korisnika kojih sad ima i izvan Slovenije. Već krajem 2013. godine delovanje organizacije dobilo je regionalni karakter uključenjem Srbije u aktivnosti. Time nije proširena samo teritorija već je  uradjen i edukativni pilot projekat koji je dao odlične rezultate. Sad raspolažemo edukativnim paketom Vodni agent koji je lako dostupan svim zainteresovanim školama.

Tokom 2014. godine aktivno se projektu priključilo i nekoliko škola iz Hrvatske, a od 2015. godine i BIH. U Slovačkoj i Albaniji se sprovode pripreme za početak projekta.

Projekat smo nazvali jednostavno Vodni agent (ili Svaka kap vode vredi zato treba da se štedi).

Kome je namenjen projekat?

Projekat je namenjen svima. Aktivni učesnici u projektu su deca školskog (III razred osnovne škole) uzrasta, koji su kao ciljna grupa veoma prijemčivi za saradnju. Edukacijom i osvešćivanjem dece stvaramo buduće odrasle ljude sa već formiranom svešću o vodi kao prirodnom dobru koje nije neiscrpno a strateški je značajno i neophodno za opstanak ljudske vrste ali i čitave planete. Edukovanjem dece utičemo i na njihovo neposredno okruženje te tako indirektno obrazujemo takoreći čitavu lokalnu zajednicu. Takodje, lokalne samouprave, uprave gradova kao legitimni organi vlasti i upravljanja sa kojima je neophodno uspostaviti komunikaciju u cilju lakšeg i efikasnijeg sprovodjenja projekta. Preduzetnici i privredni subjekti koji će u podršci projektu videti mogućnost promovisanja u čitavom regionu.

Zašto je bitno baviti se temom vode , kad na primer, za telefonke račune izdvajamo mnogo više novca nego za račune za vodu i komunalije?

Voda je posebno značajan resurs neophodan u svakodnevnom životu kroz aspekt pijaće i tehničke vode, u proizvodnji hrane ali i saobraćaju, turizmu i važno je na vreme skrenuti pažnju na neophodnost odgovornog ophodjenja prema vodi u smislu racionalne potrošnje, smanjenog tj. eliminisanog zagadjenja i savesnog upravljanja. Nedostatak pijaće vode je problem sa kojim će se do 2030. godine suočiti polovina stanovništva na Zemlji.  Za upotrebu je dostupno manje od 1% vode. Prosečna potrošnja vode u Evropi je 150l/dan, a potrošnja vode je 2 puta brža od proizvodnje. Rano obrazovanje dece iz oblasti zaštite životne sredine je temelj obrazovanja za održivi razvoj.

Šta smo do sad postigli:

 1. Primenom projekta tokom tri školske godine u 4 države u regionu uključeno je nekoliko desetina osnovnih škola  od mesta Strunjana na granici Slovenije i Italije do Kruševca u Srbiji, preko Koprivnice u Hrvatskoj i Bijeljine u BIH.
 2. Indirektno je uključeno i informisano nekoliko hiljada korisnika iz navedenih grupa učesnika (škole, lokalne samouprave, mediji)     
 3. Potrošnja vode je smanjena za 15 do 35%  u odnosu na potrošnju pre sprovodjenja projekta.
 4. Deca sa učiteljima se samostalno uključuju u projekat i preko aplikacije na www.vodnaagencija.org    unose podatke i povezuju sa vršnjacima u regionu.
 5. Informisanje javnosti je kroz sve dostupne medije, elektronske i štampane. Pored web strane postavljena je fb stranica Vodna Agencija, https://www.facebook.com/Vodna-Agencija-1656385401243704/?ref=bookmarks
 6. Projekat je u Srbiji,  u AP Vojvodini kroz 4 konkursa bio podržan od resornih organa uprave, tj.  dva resorna Pokrajinska sekretarijata u AP Vojvodini.
 7. U oktobru 2015. godine organizovali smo I medjunarodnu konferenciju koordinatora Vodni agent, u Celju. Prisustvovalo je 48 učesnika, i izloženo je 13 referata.
 8. Od marta 2016. god. u saradnji sa časopisom Ekolist štampamo Bilten The Water agent koji će izlaziti 6 puta godišnje.

Šta planiramo dalje?

 1. Već započeto proširenje projektnih aktivnosti na ostale države Zapadnog Balkana uključivanjem novih škola i koordinatora u aktivnosti.
 2. Postavljanje projekta povezivanjem 4 glavna grada na Dunavu  – 4B (Beč, Bratislava, Budimpešta i Beograd)
 3. Proširenje aktivnosti na prostoru Dunavske regije koji bi obuhvatio 20 država koje su direktno na Dunavu odnosno u Dunavskom slivu

Širenjem mreže koordinatora  – Vodnih agenata i umrežavanjem osnovnih škola stvaramo mogućnost širenja informacija i umrežavanja privrednih subjekata i preduzetnika koji su spremni dati podršku projektu; upoznavanje sa investicionim potencijalima lokalnih samouprava i pojedinačnim školama i njihovim aktivnostima u oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti.